default avatar Hoşgeldin, Ziyaretçi: Aşağıdaki form ve bağlantıları kullanarak sitemize giriş/kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
 Şifremi Unuttum?  Yardım  Üye Ol Tarih: 16.02.2019, Saat: 04:152009 SMM Soruları (Amenajman ve Fotogrametri)

Yazar Konuyu Başlatan: Admin - Görüntüleme - Okunma Okunma Sayısı: 4896 - Yorum Toplam Yorumlar: 0
Konu Kalitesi: % 0
Yeni Yorum Gönder  Yeni Konu Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

14.05.2012, 21:41 (Bu konu en son: 14.05.2012 Tarihinde, Saat: 21:52 düzenlenmiştir. Düzenleyen: Admin.)
Yorum: #1
user avatar
orman_muhendisleri_odasi 2009 SMM Soruları (Amenajman ve Fotogrametri)
[Resim: tez_yardim.png]
ORMAN AMENAJMAN PLANLARI YAPIMI VE REVİZYONU, HARİTA FOTOGRAMETRİ İLE UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN ORMANCILIK AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA YARARLANMA

1- Orman amenajmanı bakımından orman formları ikiye ayrılır. Bu formların isimleri hangi şıkta doğru olarak yazılmıştır?
a) Aynıyaşlı-Değişikyaşlı
b) İdare süresi-Kesim yılı
c) İdare süresi-Ağaç türü
d) Ağaç türü-Gelişim çağı
e) Koru-Baltalık
2- İşletme şekilleri bakımından ormanlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Aynıyaşlı-Değişikyaşlı
b) Koru-Baltalık-Korulu baltalık
b) Gelişim çağı-Ağaç türü-Hasılat sınıfı
d) Ağaç Türü-Gelişim Çağı
e) İdare süresi-Kesim yılı
3- İşletme sınıflarının ayrılmasında kullanılan kriterlerden 3 adedinin isimleri hangi şıkta doğru olarak yazılmıştır?
a) Aynıyaşlı-Değişikyaşlı-Gelişim
b) İdare Süresi-Ağaç Türü-İşletme Şekli
c) İdare Süresi-Koru-Baltalık
d) Ağaç Türü-Gelişim Çağı-Kapalılık
e) Gelişim çağı-Ağaç türü-Hasılat sınıfı
4- İdare süresi 100 yıla kadar olan ağaç türlerinde gençleştirme periyotları kaçar yıllık olarak düzenlenir?
a) 10’ar yıllık
b) 5’er yıllık
c) 15’er yıllık
d) 40’ar yıllık
e) 20’şer yıllık
5- Aynıyaşlı ve maktalı koru ormanlarında ülkemizde hangi amenajman metodu kullanılır?
a) Çap Sınıfları Metodu
b) Yaş Sınıfları Metodu
c) Münferit planlama Metodu
d) Silvikültürel İlkelere Dayanan Metod
e) Hasılat sınıfı
6- Baltalık ormanlarında meşçere tiplerinin ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmamaktadır?
a) Ağaç Türü
b) Kapalılık
c) Yaş
d) Ağaç Boyu
7-Amenajman planlarında bakım kesimleri dönüş süresi genellikle kaç yıldır?
a) 10 Yıl
b) 15 Yıl
c) 25 Yıl
d) 20 Yıl
e) 30 Yıl
8-Amenajman planlarında meşçere tipi ayrımında kullanılan kriterlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Ağaç türü
b) Gelişim Çağı
c) Kapalılık
d) İdare süresi
e) Hiçbiri
9- Aşağıdakilerden hangisi Orman Envanteri çeşitlerinden biri değildir?
a) Saha Envanteri
b) Yetişme Muhiti Envanteri
c) Tali Ürünlerin Envanteri
d) İşletme Şekilleri Envanteri
e) Servet ve Artım envanteri
10- “Bir kimsenin gayelerini açıklığa kavuşturması ve daha sonrada istenen hedeflere ulaşmak gayesiyle kimin, ne zaman, hangi yöntemlerle ve ne kadar giderle hangi faaliyetlere girişeceğinin kararlaştırılmasıdır”. Yukarıdaki ifade neyi tanımlamaktadır?
a) Kapalılık
b) Ağaç
c) Kesim
d) Planlama
e) Envanter
11– Aşağıdakilerden hangisi Orman Amenajmanının ana görevlerinden biri değildir?
a-Orman İşletmesini planlamak
b-Orman İşletmesinin kadastral sınırlarını çizmek
c-Amenajman planının uygulanmasını izlemek ve denetlemek
d-Plan süresinin yarısında bir ara yoklaması yapmak
12– Orman envanter çalışmaları esnasında çalışılan örnek alanların geometrik şekli hangisidir?
a) Kare
b) Dikdörtgen
c) Üçgen
d) Daire
e) Yamuk
13 – Amenajman plan haritalarında gençleştirme alanları hangi renge boyanır?
a) Mavi
b) Sarı
c) Kahverengi
d) Turuncu
e) Yeşil
14 – Aşağıdakilerden hangisi kısa idare süreli ağaç türlerimizdendir?
a) Kayın
b) Sedir
c) Meşe
d) Kızılçam
e) Karaçam
15- Aynıyaşlı koru ormanlarında meşçere tiplerinin ayrılmasında meşçere gelişme çağları bakımından “Gençlik ve Sıklık Çağı” hangi harfle gösterilir?
a) a
b) c
c) d
d) b
e) e
16- Meşçere gelişme çağları bakımından 1.30’deki kabuklu çapları kaç cm’den fazla olan ağaçlar “İnce Ağaçlık Çağı”na girer?
a) 10 cm
b) 35 cm
c) 20 cm
d) 45 cm
e) 55 cm
17- Aşağıdakilerden hangisi amenajman planlarının düzenlenmesi aşamalarından biri değildir?
a-Planların denetimi
b-Arazi çalışmaları
c-Optimal kuruluş hesaplamaları
d-Ara ve son hasılat tablolarının düzenlenmesi
e) Planın uygulanması.
18- Örnek alanlarda ağaçların çapları metre cinsinden hangi yükseklikten ölçülür?
a) 1,30 m
b) 1,00 m
c) 1,50 m
d) 1,10 m
e) 1,60 m
19- Aşağıdakilerden hangisi meşçere gelişme çağlarından değildir?
a) Gençlik ve Sıklık
b) İnce Ağaçlık
c) Orta Ağaçlık
d) Kapalılık
e) Kalın Ağaçlık
20- Faydalanma, gençleştirme ve bakım (hasat kesimi, bakım kesimi ve gençleştirme kesimi) ile ilgili ormancılık faaliyetlerinin bir arada yürütüldüğü kesim tekniği hangi işletme sınıfında yürütülür?
a) Koruya dönüştürme işletme sınıfı,
b) Baltalık işletme sınıfı,
c) Maktalı işletme sınıfı,
d) Seçme işletme sınıfı,
e) Karaçam İşletme sınıfı.
21- Düzenlenecek sayısal amenajman planlarında, en küçük meşcere tipi alanı ne kadar olmalıdır?
a) 3 Ha
b) 10 Ha
c) 0.5 Ha
d) 2 Ha
e) 1,5 Ha.
22- Meşcere kuruluşlarının alanı büyüdükçe, aşağıdaki özelliklerinden hangisi azalır?
a) Göğüs yüzeyi,
b) Ağaç sayısı,
c) Homojenliği,
d) Heterojenliği.
e) Serveti.
23- Gençleştirme alanlarının seçiminde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önceliklidir?
a)Fazla yaşlanmış ve artımları çok azalmış meşcereler
b)Kesime olgun çapa gelmiş meşcereler
c)Yangın geçiren meşcereler
d)Gençleştirilmesi devam eden meşcereler
24- Aşağıdaki metotlardan hangisi değişik yaşlı (seçme) ormanlarda kullanılan amenajman metotlarından değildir?
a) Fransız hacım metodu
b) Yaş sınıfları metodu
c) Hufnagl’ın çap sınıfları metodu
d) Çap sınıflarının artımına dayanan metot
25- I. Ağaç türü II.Ormanın göreceği fonksiyon III.Bakı IV.Bonitet
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri uygulamada işletme sınıfı ayırma kriterlerinden değildir?

a) Yalnız II
b) Yalnız III
c)Yalnız IV
d) III-IV
26- Aşağıdaki ifadelerden hangisi orman amenajmanının görevlerinden değildir?
a) Avans kesimlerine konu düzenleme yapmak
b) Plan uygulamalarını izlemek ve denetlemek
c) Silvikültürel planları hazırlamak
d) Süresi biten planları yenilemek
27- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de Amenajman planlarının hazırlanmasını gerektiren koşullardan biri değildir?
a) Korunan alanların amenajman planı, uzun devreli gelişme planlarından (master) önce yapılması zorunludur.
b) OGM’nün döner sermayesi plan verilerine göre hazırlanır
c) Ormancılık sektörü kalkınma planları (hedef ve stratejiler) amenajman plan verilerine göre belirlenir
d) Amenajman plan yapımı 6831 sayılı Orman Yasası’nda zorunlu kılınmıştır
28- İşletme amaçlarının belirlenmesinde doğrudan etkili olmayan faktör hangisidir?
a) Orman ekosisteminin silvikültürel istekleri
b) Orman ekosistemlerinin sunduğu değer ve hizmetler
c) Ulusal ormancılık politikaları
d) Uluslar arası antlaşma ve süreçler
29- Aşağıdakilerden hangisi orman kaynaklarından faydalanmanın planlanması esnasında planlamacının gözetmesi gereken ilkelerden biri değildir?
a) Süreklilik
b) Verimlilik
c) İktisadilik
d) Koruma
e) Serbest faydalanma
30- 1/25000 ölçekli topoğrafik haritada ormanlık alan ve açıklık alanların gösterilmesinde kullanılan renkler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) Gri-yeşil
b) Yeşil-mavi
c) Beyaz-yeşil
d) Yeşil-beyaz
e) Yeşil-sarı
31- Aşağıdakilerden hangisi aktif algılama sistemidir?
a) Radar
b) Termal sensor
c) Spot
d) Landsat
e) Ikonos
32- Arazinin yükseklik farklarından ve fotoğraf alımındaki eğikliklerden dolayı oluşan hataların diferansiyel olarak düzeltilmesi ile istenen harita ölçeğine getirilen fotoğrafik görüntünün üzerine grid çizgileri, kenar bilgileri ve yükseklik eğrileri gibi diğer bilgilerin eklenmesi ile elde edilen fotoğraf görünümündeki haritalara ne ad verilir?
a) Fotomozaik
b) Sayısal Harita
c) Ortofoto Harita
d) Topoğrafik Harita
e) Ortogonal Harita
33- Aşağıdakilerin hangisinde normal renkli ve renkli kızılötesi fotoğraflarda hastalıklı ağaçların görünüm renkleri doğru verilmiştir?
a) Sarımtırak yeşil – Mavimsi yeşil
b) Sarı – Kırmızı
c) Açık yeşil – Açık mavi
d) Mavimsi yeşil – Yeşil
e) Turuncu beyaz - Beyaz
34- Ormancılıkta ölçme, kayıt, muhasebe, yönetim ve denetim işlerine temel olan birim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bölmecik
b) Meşcere
c)İşletme Sınıfı
d)İşletme Şefliği
e) Bölme
35- Topografik haritalarda eğrilerin uzunluklarının ölçülmesinde hangi ölçme aleti kullanılır?
a) Kürvimetre
b) Planimetre
c) Klizimetre
d) Barometre
e) Klinometre
36- 1/20,000 ölçekli bir haritada bir kenarı 10 cm olarak ölçülen kare şeklinde bir parselin bir kenarının arazi yüzeyindeki gerçek uzunluğu kaç kilometredir? Aynı parselin ikinci bir haritada alanı 4 cm2 olarak ölçüldüğüne göre, ikinci haritanın ölçeği nedir?
a) 2 km / 1:100,000
b) 1 km / 1:200,000
c) 4 km / 1:100,000
d) 2 km / 1:200,000
e) 1 km / 1:100,000
37- Bir objenin birbirini izleyen iki hava fotoğrafı üzerindeki görüntü aralığına ne denir?
a) Paralaks
b) Stereo çift
c) Radyal kayma
d) Alım bazı
e) Enine bindirme
38- Amenajman planı düzenlemek için alınan bir örnek alanda hangi ölçme be saptamalar yapılmaz?
a) Ağaç serveti için çap ve boy ölçümü
b) Bonitet için yaş ve boy ölçümü
c) Yan ürünlerin saptanması
d) Artım için yıllık halka ölçümü
e) Relaskop ile göğüs yüzeyi ölçümü
39- Aşağıdakilerden hangisi eta belirlemek için kullanılan yöntemlerden değildir?
a) Genel eta formülü
b) Fransız hacim yöntemi
c) Eşit hasılatlı yıllık alan yöntemi
d) Silvikültürel ilkelere dayanan yöntem
e) Faustman formülü
40- Bir orman işletmesinde üretim işlerinin düzenlenebilmesi için aşağıdaki bölümlemelerden hangisi yapılmaz?
a) Bölme
b) İşletme sınıfı
c) Plan ünitesi
d) Fonksiyon
e) Bölmecik

CEVAP ANAHTARI

Görmek İçin Kayıt OlunBu İçeriği Yanlızca Üyelerimiz Görebilir.Lütfen ve "Teşekkür Et" Butonunu Kullanın

Yaşanabilir bir çevre için çalışan Orman Mühendisi...
Alıntı ile Cevapla
 Teşekkür Edenler: agaceri , Umuts , merveorhan , om_mustafa , orhangssalih , windgirl , tilia , ormanay , aresticos , darwinabi333 , acemiuser , karduelis , buran , kırımkongo , hsn , isoktü , fbaynaz , ozgurr_2020 , hulkhugan , mehmetefe39 , babatommy , wahet , nuni61 , kubilaytaylan , yesiL , dilek , Sezer , suleymanozyurt49 , kubilay taylan , certain34 , kutay950 , hansesen , yhn09 , ilkererdil , Sedat , enies , didem , mugo06 , mhmt clk , Sadık Etyemez , syasarol , asder34 , fatihsebetci , dawson41 , yns23 , mustafa , 03250015 , yakup , tiger4270 , umelya , derya cesur , betulyilmaz , ozlm , FATİHSEBETCİ61 , volkancaloglu , 050402032 , betül , KURNAZFATİH , ordeal61 , merfe70 , doganxe , efeibo35 , ormancix , meelek61 , cengiz karataş , ahmetcelik555@gmail.com , tubiş , mertsah , hükümlü.43 , bigertunc , dayfun , gyanarates@hotmail.com , Tarık GÜNEY , maruf , ORM42 , Murat89 , demir , bahadirakkusoglu , ermrfore , cevher anıl arslan , derin , defender06 , aslii , Harikagl , omeryuksel , quex2013 , gençormancı , cihat , ormanc1 , Sabit DİKİCİ , 06anadolu , Emir26 , mihri61 , veysel , sefa123 , anil_90 , mistek28 , Bigsekoya , suleceyda , gopuk , karakule44 , emma , birisi , gürkan , logosmania , sindustry , eda , Tuğba Demir , normancı , askar_hasan , atk61 , elif , deniz , esinti , feride , elifalagöz , sehri3761 , sprntr , zfrsntrk , Gülhan , ladin , nergıs , omurcyprus , arzu wish , helleborusss , gülistan , ysf14 , aykut3778 , murat2112 , mythdandy , gcd , hknkrcr , feröz , kral61 , Ceren_60 , yasir furkan aktulum , MBerkan , AHMET3755 , kblub , tarik6774 , orman2014 , melikesultan , tutastee , tugrul061 , Münir Adnan İNANOĞLU , furkii , gokhan43300 , dontdisturb , gizem , mehmet , tuba1474 , RoyalArch , sinansen6769 , sintavos , sercanlars , Evren7 , cerensahin , özge , aslisavas , Derguler , eliftrnay , ramazan_evliyaoglu , leyla , mehmet_61 , swask , hers08@hotmail.com , MuratAsus , mobayhan@hotmail.com , aytas , aslıhan kuvvet , ilkayakgul_8587 , gülcinn , Kader , TUBA , aykut2929 , ysndmrr@hotmail.com , yasemin , Orduluozcan , fatma , digdem , snmytn , tskn_4 , forestengineer37 , mühendis , resulokankilic , mcklain , busra6793 , kazarf , akifsezen@gmail.com , Melek , sibeldnc52 , zekiye Odabaş , buketsaritas , fatih.ozakturk , ozge28 , S.Sungur , aydin368 , the_mc , ismail hakkı , mesut29 , forester19 , locomania , onurkorkut , wasabi , Mesutersimsek , recep yilan , mecburboyle , mcht43 , sule , hknkcbs , adem özkök , talhaberkarikan , yasinkrt , hasan_gürsoy , gbz1925 , işmüh , esen.1453 , Zuhalmutevelli , Maskvama , Mesut , cisem , sysern , ctncdn , furkan3384545 , Remine , vyeter , ormanci1 , emirhan94 , ebrukaracanbaz , Cevahir , O.M.A.Ç , Sadullah , uguryıldız , Döndü Demirel , samiiitkl1299 , kubraakin , mkant

Yeni Yorum Gönder  Yeni Konu Gönder 

Konu Bağlantı Araçları
2009 SMM Soruları (Amenajman ve Fotogrametri) Konusunun Linki Direkt Link
2009 SMM Soruları (Amenajman ve Fotogrametri) Konusunun HTML Kodu HTML Link
2009 SMM Soruları (Amenajman ve Fotogrametri) Konusu BBCode Linki BBCode Link
2009 SMM Soruları (Amenajman ve Fotogrametri) Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş

Konu ile Alakalı Anahtar Kelimeler

2009 SMM Soruları (Amenajman ve Fotogrametri) indir, 2009 SMM Soruları (Amenajman ve Fotogrametri) Videosu, 2009 SMM Soruları (Amenajman ve Fotogrametri) online izle, 2009 SMM Soruları (Amenajman ve Fotogrametri) Bedava indir, 2009 SMM Soruları (Amenajman ve Fotogrametri) Yükle, 2009 SMM Soruları (Amenajman ve Fotogrametri) Hakkında, 2009 SMM Soruları (Amenajman ve Fotogrametri) nedir, 2009 SMM Soruları (Amenajman ve Fotogrametri) Free indir, 2009 SMM Soruları (Amenajman ve Fotogrametri) oyunu, 2009 SMM Soruları (Amenajman ve Fotogrametri) download


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Hızlı Menü:


İletişim | Genç Orman Mühendisleri | Yukarı Git | Arşiv | RSS | Sitemap