default avatar Hoşgeldin, Ziyaretçi: Aşağıdaki form ve bağlantıları kullanarak sitemize giriş/kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
 Şifremi Unuttum?  Yardım  Üye Ol Tarih: 18.01.2019, Saat: 06:352009 SMM Soruları (Silvikültür)

Yazar Konuyu Başlatan: Admin - Görüntüleme - Okunma Okunma Sayısı: 13071 - Yorum Toplam Yorumlar: 8
Konu Kalitesi: % 8
Yeni Yorum Gönder  Yeni Konu Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 1 Oy - Ortalama: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

13.05.2012, 08:18 (Bu konu en son: 13.05.2012 Tarihinde, Saat: 08:21 düzenlenmiştir. Düzenleyen: Admin.)
Yorum: #1
user avatar
2009 SMM Soruları (Silvikültür)
[Resim: tez_yardim.png]
SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL ESASLARI, METOTLARI, TEDBİRLERİ, SİLVİKÜLTÜR PLANLARININ YAPIMI VE SİLVİKÜLTÜR TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI
1- Silvikültürün konuları nelerdir ?
a) Tabii Gençleştirme
b) Sun’i Gençleştirme
c- Bakım
d- Hepsi
2- Günümüzde OGM in silvikültürel uygulamalarında hangi anlayış hakimdir?
a)Yapay gençleştirme
b) Yoğun girdili tek düze çalışmalar
c) Büyük alanlarda çalışma
d) Doğaya Yakın Ormancılık Anlayışı
3-Türkiye silvikültürü için önümüzdeki dönemde aşağıdaki konulardan hangisi önem kazanacaktır?
a)Gençleştirme
b)Orman bakımı ve Tahrip görmüş/kaybedilmiş ormanların yeniden kazanılması
c)Islah edilmiş türlerle çalışma
d)Baltalık işletmeciliği
4- Biyolojisi gereği, seçme orman kuruluşuna en uygun tür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kızılçam
b) Karaçam
c- Meşe
d- Göknar
5-Aşağılardan hangisi OGM temel silvikültür mevzuatıdır?
a) 291 Sayılı tebliğ
b) 4922 Sayılı (Genç meşcereler de bakım patikalarının açılması) Tamim
c) 5051 Sayılı (Kayında koruya tahvil çalışmaları) Tamim
d)177-A sayılı tebliğ
6- Aşağıdakilerden hangisi reabilitasyon çalışması değildir?
a) Bozuk veya açık alanlara karpelli sedir tohumu ekimi
b) Tahrip görmüş saların iyileştirilmesi
c) Bozuk alanlara gençlik gelmesini teşvik etmek
d) Tam(3) kapalı ormanlarda gençleştirme.
7- Rehabilitasyon çalışması ile aşağıdakilerden hangisi kazanılır?
a)Yerel genetik kaynaklar korunur.
b)İyileşmede ekonomiklik sağlanır.
c)Doğaya az müdahale edilir.
d)Hepsi.
8- Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisinin tohumu yıl içinde olgunlaşır ve dökülür?
a)Kızılçam
b)Kayın
c)Karaçam
d)Fıstıkçamı
9- Kapalılığın oluşmasından tabii dal budanması ve gövde ayrılmalarının başladığı döneme kadar geçen süre içinde meşcerede uygulanan bakım tedbirinin adı nedir?
a) Aralama
b) Gençlik Bakımı
c) Sıklık Bakımı
d) Ferahlandırma
e) Budama
10- Çam türlerimizde hangi aralama metodu uygulanır.?
a) Alçak Aralama
b) Zayıf Aralama
c) Yüksek Aralama
d) Mutedil Aralama
11- İyi bonitetli yetişme ortamlarında aşağıdaki türlerimizden hangisinde kaliteli odun elde
etmek amacıyla budama yapılabilir?

a) Kayın
b) Meşe
c) Sarıçam
d) Gürgen
12- Sıklık bakımı ve aralama müdahalelerinin en uygun yapılma zamanı nedir. ?
a) Vejetasyon mevsiminden sonra
b) Vejetasyon mevsiminden önce
c) Bütün yıl
d) Haziran ayı
13-Tabii dal budaması ve gövde ayrılmalarının başlamasından meşcere yeniden gençleştirilinceye kadar geçen süre içinde uygulanan planlı silvikültürel müdahalelere ne ad verilir?
a) Aralama
b) Sıklık Bakımı
c) Tohumlama Kesimi
d) Gençlik Bakımı
14- Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi gölgeye en fazla dayanır?
a)Kızılçam
b)Sarıçam
c)Göknar
d)Sedir
15-Silvikültür planları kimler tarafından düzenlenir?
a) Mahalli orman birimlerince
b) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığınca
c) Silvikültür Şube Müdürlüğünce
d) Planlama ve Proje Şubesince
16- Silvikültür planları hangi hangi mevzuata göre düzenlenir?
a) 6831 sayılı orman kanununa göre
b) Amenajman planları mevzuatına göre
c) 291 sayılı tebliğe göre
d) 177-A sayılı tebliğe göre
17- Tabii gençleştirmede tıraşlama metodu aşağıdaki ağaç türlerinden hangisinde kullanılır?
a)Kızılçam
b)Ladin
c)Meşe
d)Kayın
18- Karaçam ve sarıçamda bol tohum yılı nasıl tespit edilir?
a) Tohumun döküldüğü yıldır
b) Tohumun olgunlaştığı yıldır
c) Kozalağın ilk olgulaştığı yıldır.
d) Polenlerin oluştuğu yıldır.
19- Silvikültür planları ne zaman düzenlenir?
a) Düzenlenmese olur.
b) Amenajman planlarına altlık olsun diye önceden düzenlenir.
c) Amenajman süresi sonuna kadar olmak kaydıyla istenildiği zaman düzenlenir.
d) Amenajman planı yapımı sırasında eşgüdümlü olarak düzenlenir.
20-Silvikültür planlarına konu gençleştirme alanları nereden alınır?
a) Amenajman planlarının gençleştirilecek sahalar tablosundan (28 nolu tablo) alınır.
b) İşletme Şefi istediği bölmeleri gençleştirilecek sahalar olarak planlayabilir.
c) Bölge Müdürlüğünce kurulacak bir heyet marifetiyle tespit olunur.
d) Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Dairesince belirlenir.
21- Aşağıdakilerden hangisi Tabii Tensilde aranan şartlardan değildir?
a)Yeterli tohum ağacı olmalıdır.
b)Toprağın mutlak derinliği 15 cm’den az olmamalıdır.
c)Toprağın fizyolojik derinliği 40 cm’den az olmamalıdır.
d)Toprakta ölü örtünün bulunması.
22- Karaçam kozalağı hangi ayda olgunlaşır?
a)Temmuz
b) Ekim - Kasım
c ) Mart
d) Ocak
23- Karaçam kozalağını hangi aylarda dökmeye başlar?
a)Ocak-Şubat –Mart
b) Ağustos
c)Temmuz
d)Ekim
24-Sarıçam tabii tensilinde Tohumlama kesiminde kapalılık %’de kaça düşürülür?
a)20-30
b)60-70
c)90
d)30-40
25- Gençlik Bakımı çalışmalarından Kızılçamda seyreltmeden sonra kalacak fert sayısı kaç adettir?
a) 3000-5000
b) 300-500
c)1000-2000
d) 6000-7000
26- Çapı 2 ağaç boyu olan, yuvarlak ya da yuvarlağa yakın şekildeki meşcere parçasına ne ad verilir?
a) Grup
b) Büyük grup
c) Geniş şerit
d) Küçük meşcere
e) Küme
27- H. Mayr’a göre, bir yerde ormanın doğal olarak yetişebilmesi için 4 aylık vejetasyon dönemi içinde minimum kaç mm yağış gerekir?
a) 25
b) 50
c) 75
d) 100
e) 125
28- Aşağıdaki türlerden hangisinde tohumlama kesimi tohum dökümü sırasında yapılmamalıdır?
a) Kayın
b) Sarıçam
c) Meşe
d) Kestane
e) Hiçbiri
29- Dünya üzerindeki yayılışında en güney sınırının ülkemizde yapan ağaç türümüz hangisidir?
a) Karaçam
b) Sarıçam
c) Kızılçam
d) Doğu kayını
e) Fıstıkçamı
30- Meşcerede sadece kenardaki ağaçlarla galip ağaçlarda tohum bulunduğu ve tohum veriminin zengin tohum yılına göre %40–60 oranında olduğu yıla ne ad verilir?
a) Zengin tohum yılı
b) Orta tohum yılı
c) Zayıf tohum yılı
d) Tohumsuz yılı
e) İyi tohum yılı
31- Bir meşcerede sıklık çağının sona ermesini net olarak hangi özellik tayin eder?
a) Meşcere yaşı
b) Meşcere boyu
c) Meşcere göğüs yüzeyi
d) Meşcere göğüs yüksekliği çapı
e) Meşcere kapalılığı
32- Aşağıdakilerden hangisi gençlik bakımı önlemlerinden değildir?
a) Karışımın düzenlenmesi
b) Sık doğal gençliklerin seyreltilmesi
c) Tabakalı bir kuruluş oluşumunu sağlamak
d) Toprağın işlenmesi
e) Boş kalan yerlerin doldurulması (tamamlama)
33- Aşağıdakilerden hangisi Büyük Alan Siper Metodunda uygulanan hazırlık kesimlerinin amaçlarından birisi değildir?
a) Toprağı tav hale getirmek
b) Gençleştirme alanından son hasılat etasının tamamını almak
c) Ağaçları tohum tutmaya tahrik etmek
d) Meşcereyi fırtınaya karşı korumak
e) Eşit siper durumu yaratmak
34- Ormancılık Araştırma Kurumları Birliği (IUFRO) tarafından yapılan gövde sınıflama sistemine göre “2c” sembolü hangi gövdeleri temsil etmektedir?
a) Azmanlar
b) Çatal Gövdeler
c) Kırbaçlayıcılar
d) Sıkışık Gövdeler
e) Dikili Kurular
35- Aşağıdakilerden hangisine göre karışık meşcere sınıflandırması yapılamaz?
a) Ağaç varlığına göre
b) Asimilasyon organlarına göre
c) Işık İsteklerine Göre
d) Kök Sistemlerine Göre
e) Ekonomik değerlerine göre
36- Meşcere gelişim çağına göre yapılması gereken uygun silvikültürel müdahale aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

a) Gençlik çağı - aralama
b) Ağaçlık çağı – ayıklama
c) Gençlik çağı- budama
d) Sıklık çağı- alt tesis
e) Ağaçlık çağı- ferahlandırma
37- Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi gölgeye dayanma yeteneği olamayan ışık ağacıdır?
a) Taxus baccata
b) Abies cilicica
c) Picea orientalis
d) Pinus pinea
38- Aşağıdaki ekolojik nitelemelerden hangisi bir orman alanının (verimliliği açısından) nem durumu hakkında en iyi bilgiyi verir?
a) Yıllık ortalama yağış miktarı
b) Yıllık ortalama sıcaklık
c) En düşük sıcaklık
d) Yağışın yıl içindeki dağılımı
39- Aşağıdakilerden hangisi “siper durumu” işletmesi için zorunlu bir neden değildir?
a) İri kanatsız tohum
b) Yabanlaşma tehlikesi
c) Erozyon tehlikesi
d) Tav halindeki toprak
e) Don tehlikesi
40- Aşağıdakilerden hangisi doğal gençleştirmenin ekolojik koşullarından değildir?
a) İklim
b) Toprak
c) Entansif yol ağı
d) Tohum
e) Mikro organizma faaliyetleri


CEVAPLAR

Görmek İçin Kayıt OlunBu İçeriği Yanlızca Üyelerimiz Görebilir.Lütfen ve "Teşekkür Et" Butonunu Kullanın

Yaşanabilir bir çevre için çalışan Orman Mühendisi...
Alıntı ile Cevapla
 Teşekkür Edenler: Umuts , gom , orhangssalih , windgirl , tilia , ormanay , aresticos , darwinabi333 , acemiuser , karduelis , kırımkongo , om_mustafa , fbaynaz , ozgurr_2020 , hulkhugan , isoktü , mehmetefe39 , babatommy , kubilaytaylan , yesiL , Sezer , wahet , kubilay taylan , suleymanozyurt49 , certain34 , kutay950 , yhn09 , ilkererdil , Sedat , enies , bedriye , bulentcelik , ramazancetin_32@hotmail.com , malkoc , didem , mugo06 , mahmutormanci , mhmt clk , fatihsebetci , dawson41 , 03250015 , tiger4270 , tutku_25 , fatihKURNAZ , 050402032 , derya cesur , betulyilmaz , ozlm , shane.rp , FATİHSEBETCİ61 , volkancaloglu , betül , aykut2929 , KURNAZFATİH , ordeal61 , merfe70 , olala , benbirisi , doganxe , quex2013 , efeibo35 , ormancix , meelek61 , cengiz karataş , ahmetcelik555@gmail.com , mertsah , hükümlü.43 , dayfun , gyanarates@hotmail.com , bigertunc , melikeeeee , Tarık GÜNEY , mades , elmas , maruf , ORM42 , Murat89 , alkrdg , Erol , most_live , berk1088 , nesli , barış bolat , ferhat432013 , ormncı , timur demir , demir , knbysn , ahmetgurer , ermrfore , cevher anıl arslan , aslii , defender06 , cahide , Harikagl , omeryuksel , ormanc1 , silhan15 , Sabit DİKİCİ , Akiraa , hasan hüseyin akgül , 06anadolu , Emir26 , zaferparali , tarık1234 , mihri61 , sefa123 , anil_90 , Bigsekoya , sword61 , fazilet kayalı , suleceyda , nuray , HulyaTosbik , gopuk , karakule44 , emma , birisi , gürkan , logosmania , arzu eren , sindustry , eda , FORESTRY , Tuğba Demir , normancı , aliiiiii , kenanselan , kerim_bedir , atk61 , mysteryly , filiz , esinti , deniz , elif , mmercan82 , yalcinsefer , GÖKMEN KOZAK , feride , mlh , sehri3761 , REemine , depeleyici , elifalagöz , sprntr , zfrsntrk , Gülhan , ladin , mstfylmz , glcnglbz , faruk uzun , Mesut , omurcyprus , arzu wish , helleborusss , normancı başkan , gülistan , ysf14 , swask , aykut3778 , burky28 , erhan333 , mythdandy , nurgü87 , MBerkan , Ormanci08 , salihkalebozan , naletolasıormancı , Erkannn , kral61 , happymania7 , yasir furkan aktulum , Ceren_60 , AHMET3755 , orman2014 , melikesultan , tutastee , tugrul061 , Münir Adnan İNANOĞLU , crazy5252 , furkii , vehemence , Liriodendron , abeddon123 , samedorten , etoma03 , dontdisturb , gizem , Döndü Demirel , mehmet , tuba1474 , oznur , samiiitkl13 , ankasaray , ormancı21 , sinansen6769 , sintavos , Evren7 , özge , hknbs37 , eliftrnay , aslisavas , Derguler , ramazan_evliyaoglu , didisss , leyla , mehmet_61 , Karagöz , ekotokki , hers08@hotmail.com , muh.serdar , ADİLBSRN , aytas , aslıhan kuvvet , ilkayakgul_8587 , gülcinn , Kader , yaramas52 , malicem01 , fatih39 , TUBA , ysndmrr@hotmail.com , fatma , snmytn , digdem , fulrey , tskn_4 , forestengineer37 , mühendis , busra6793 , kazarf , akifsezen@gmail.com , nihatytp , HimmetYağbasan , sibeldnc52 , fagus46_ , buketsaritas , fezo , ubuntu , mave1031 , ozge28 , asiye , S.Sungur , feyziboz , recep yilan , sariali063 , İdris70 , Musfatih , aydin368 , the_mc , Muhammet cambaz , nur61nur@gmail.com , forester19 , locomania , onurkorkut , alican , wasabi , efe , forester omer , Iuormann , soil , mcht43 , kubraorhun , neonkratos , sule , hknkcbs , sercanlars , adem özkök , talhaberkarikan , hdulek , ogn.c , hasan_gürsoy , Murti , resulokankilic , must61 , gbz1925 , işmüh , Zuhalmutevelli , asafa , jaywalkerhan , ridofsane , akifburakayhan , cisem , Maskvama , afroditerkegi , ilker3397 , hacoo , sysern , esen.1453 , beyza , ctncdn , Hilal , halilgulec417 , serhattmercan , veyselyeter , furkan3384545 , shadowman.4510@gmail.com , forester2000 , darkrose38 , nurdan , Remine , elcinkula5 , vyeter , bilgekali , Fforest , erbugezerr , semra , emirhan94 , Diren , uguryıldız , ebrukaracanbaz , Sadullah , Salepci , Cevahir , O.M.A.Ç , jasper3516 , zelihaduygucan , kadir15 , Hasimmbalci57 , metin5555 , Mehmet Sahin , meryem4735 , tugbaa , samiiitkl1299 , yesim_91_36@hotmail.com , kubraakin , Hüseyin27 , ilayda23 , mkant
14.05.2012, 19:17
Yorum: #2
user avatar
2009 SMM Soruları (Silvikültür)
teşekkür et butonuna bastığımda hata alıyorum ve cevapları göremiyorum. sorular için teşekkürler

Umut\'s, üyesi Genç Orman Mühendisleri forumlarına 02.03.2012 tarihinde katılmıştır.
Alıntı ile Cevapla
 Teşekkür Edenler: suleymanozyurt49 , mugo06 , 03250015 , tiger4270 , ormancix , gürkan , vyeter , tugbaa
14.05.2012, 20:06
Yorum: #3
user avatar
Cvp: 2009 SMM Soruları (Silvikültür)
(14.05.2012 19:17)Umuts Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  teşekkür et butonuna bastığımda hata alıyorum ve cevapları göremiyorum. sorular için teşekkürler
Ben denedim çalışıyor.. Smile

Orman Mühendisi agaceri, üyemiz Genç Orman Mühendisleri forumlarına 14.05.2012 tarihinde katılmıştır.
Alıntı ile Cevapla
 Teşekkür Edenler: suleymanozyurt49 , ahmetcelik555@gmail.com , kerim_bedir
15.08.2013, 20:59
Yorum: #4
user avatar
Cvp: 2009 SMM Soruları (Silvikültür)
tesekkürler

Orman Mühendisi tutku_25, üyemiz Genç Orman Mühendisleri forumlarına 15.08.2013 tarihinde katılmıştır.
Alıntı ile Cevapla
20.08.2013, 19:19
Yorum: #5
user avatar
Cvp: 2009 SMM Soruları (Silvikültür)
cvp ulaşımıyoruz yardım

Orman Mühendisi fatihKURNAZ, üyemiz Genç Orman Mühendisleri forumlarına 02.07.2012 tarihinde katılmıştır.
Alıntı ile Cevapla
21.08.2013, 08:21
Yorum: #6
user avatar
Cvp: 2009 SMM Soruları (Silvikültür)
(20.08.2013 19:19)fatihKURNAZ Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  cvp ulaşımıyoruz yardım
Sorun nedir acaba. .normalde konunun altındaki "teşekkür et" butonuna tıklayıp sayfayı yenileyince cevaplar acılır.

Yaşanabilir bir çevre için çalışan Orman Mühendisi...
Alıntı ile Cevapla
 Teşekkür Edenler: gyanarates@hotmail.com
27.12.2013, 12:25
Yorum: #7
user avatar
Cvp: 2009 SMM Soruları (Silvikültür)
TEŞEKKÜR ET BUTONU HATA VERİYOR. CEVAPLARA ULAŞAMIYORUZ

Orman Mühendisi gyanarates@hotmail.com, üyemiz Genç Orman Mühendisleri forumlarına 24.10.2013 tarihinde katılmıştır.
Alıntı ile Cevapla
 Teşekkür Edenler: Admin
29.12.2013, 00:12
Yorum: #8
user avatar
Cvp: 2009 SMM Soruları (Silvikültür)
uyarı için teşekkürler.. Sorun düzeltildi.

Yaşanabilir bir çevre için çalışan Orman Mühendisi...
Alıntı ile Cevapla
 Teşekkür Edenler: maruf , sehri3761 , ormanci48
19.12.2017, 18:34
Yorum: #9
user avatar
Cvp: 2009 SMM Soruları (Silvikültür)
cevap kısmını göremiyorum

Orman Mühendisi cisem, üyemiz Genç Orman Mühendisleri forumlarına 19.12.2017 tarihinde katılmıştır.
Alıntı ile Cevapla
 Teşekkür Edenler: uguryıldız

Yeni Yorum Gönder  Yeni Konu Gönder 

Konu Bağlantı Araçları
2009 SMM Soruları (Silvikültür) Konusunun Linki Direkt Link
2009 SMM Soruları (Silvikültür) Konusunun HTML Kodu HTML Link
2009 SMM Soruları (Silvikültür) Konusu BBCode Linki BBCode Link
2009 SMM Soruları (Silvikültür) Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş

Konu ile Alakalı Anahtar Kelimeler

2009 SMM Soruları (Silvikültür) indir, 2009 SMM Soruları (Silvikültür) Videosu, 2009 SMM Soruları (Silvikültür) online izle, 2009 SMM Soruları (Silvikültür) Bedava indir, 2009 SMM Soruları (Silvikültür) Yükle, 2009 SMM Soruları (Silvikültür) Hakkında, 2009 SMM Soruları (Silvikültür) nedir, 2009 SMM Soruları (Silvikültür) Free indir, 2009 SMM Soruları (Silvikültür) oyunu, 2009 SMM Soruları (Silvikültür) download


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Hızlı Menü:


İletişim | Genç Orman Mühendisleri | Yukarı Git | Arşiv | RSS | Sitemap